Nabestaanden ontzorgen: Erfenissen!

Mijn nalatenschap
nu goed regelen
 

Advies en
Registratie

Klik hier

Professionele
afwikkeling of
ondersteuning

Meer informatie?

Klik hier

 

Welkom

We worden allemaal ooit geconfronteerd met de eindigheid van het leven; voor ons zelf of bij dierbaren uit onze omgeving.  
 
Na een overlijden moet er veel geregeld worden, onder andere het regelen van de uitvaart maar ook veel financiële en administratieve zaken, de afhandeling van de nalatenschap.
 
Waar moet u aan denken bij een afhandelingen van een nalatenschap? Het opzeggen van verzekeringen,  abonnementen, aangifte doen van inkomsten- en erfbelasting,  het regelen van financiën, faciliteiten, bankzaken, het ontruimen van uw woning en eventueel verkopen van inboedel, roerende zaken en/of onroerende goederen.
 
Wie gaat al deze zaken na uw overlijden uitvoeren, zijn uw nabestaanden of erfgenamen hiertoe in staat? Zijn zij bereid om dit voor u te doen?  Het afwikkelen van uw nalatenschap kost veel tijd en sommige zaken moeten direct na uw overlijden in gang worden gezet. 
 
SEMPER Advies en Nalatenschappen kan u hierin ontzorgen.  Zowel bij leven als daarna. 
 
Door ons als executeur te benoemen in uw testament zorgt u zelf voor de verbintenis tussen uw leven en uw nalatenschap. 
 
De ervaren en specifiek opgeleide medewerkers van SEMPER Advies en Nalatenschappen zorgen dan na uw overlijden voor de onafhankelijke en professionele afhandeling van uw nalatenschap zoals u het bedacht heeft en het wettelijk toegestaan is. 

Wat is onze werkwijze?
Samen met u leggen we uw wensen zo duidelijk mogelijk vast. U kunt ze ieder moment nalezen in het zogenaamde ‘digitale nalatenschapsdossier’ en wilt u daarin later iets veranderen of toevoegen dan is dat uiteraard mogelijk. Hiermee creëert u overzicht en rust. 
Na overlijden krijgen uw erfgenamen inzage in dit ‘digitale nalatenschapsdossier’ en zorgen wij dat uw nalatenschap conform uw wensen worden uitgevoerd. Daarmee zijn onze activiteiten voor de erfgenamen transparant en volgbaar.

Als we niet middels een testament benoemd zijn als executeur kunnen de erfgenamen ook aan SEMPER Advies en Nalatenschappen de opdracht verstrekken om de nalatenschap namens hen  af te wikkelen. 

Samenvatting van de activiteiten